Cây dong riềng đỏ

Cây dong riềng đỏ

Cây dong riềng đỏ

Theo BS Hoàng Sầm, Chủ tịch Hội đồng Viện Y dược bản địa Việt Nam, cây dong riềng đỏ có khả năng chữa bệnh mạch vành hiệu quả, an toàn và là cây thuốc ...

Xem thêm