Miến trắng - Miến đen

Miến dong đen

Miến dong đen

Có nhiều người thắc mắc về màu sắc của miến dong, tại sao miến dong lại có màu đen? Và trên thị trường miến dong đen có an toàn hay không? Bài ...

Xem thêm
Miến trắng - Miến đen

Miến trắng - Miến đen

Màu sắc của miến khiến người tiêu dùng đã nhận thức sai lầm... miến trắng không dám ăn chỉ dám sử dụng miến màu đen mà thôi! Đây là 1 ...

Xem thêm