Thời gian

Ngẫm!

 

 

Thời gian cứ tí tách trôi
Cuộc đời ngắn lại chớ thôi yêu Người
Nhân gian vang vọng tiếng cười
Hoàng hôn tắt nắng còn mười mấy năm?