Quảng Ninh

Điểm bán hàng tại Móng Cái - Quảng Ninh:

ĐAI LÝ QUÝ HƯƠNG Km3 Cổng Trào Hải Yên.

Điện thoại: 0961176138

Face: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004079384228&pnref=story